Thái Lan thông qua luật chống kỳ thị người LGBT

Thái Lan thông qua luật chống kỳ thị người LGBT
- Ông Charoenamnuaysuk cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của những người không thuộc cộng đồng LGBT cho thành công của đạo luật: "Công ...