Thích thú trước nữ cảnh sát vô tư thể hiện sự ủng hộ với LGBT

Thích thú trước nữ cảnh sát vô tư thể hiện sự ủng hộ với LGBT
 - Việc tham gia vào bộ phận cảnh sát dự phòng tại các buổi lễ như thế này là để cho những công dân thuộc cộng đồng LGBT cũng như người dân biết ...