Thư ký quận hạt Kentucky được thả

Thư ký quận hạt Kentucky được thả
 - Bà Davis bị bắt giam hôm thứ Năm tuần trước về tội khinh mạn tòa án sau khi bà từ chối cấp giấy hôn thú đồng tính, nói rằng làm như vậy là vi phạm ...