Thuốc cho bệnh nhân AIDS của Mỹ bị đội giá... 5000%

Thuốc cho bệnh nhân AIDS của Mỹ bị đội giá... 5000%
 - Vậy nhưng không chỉ có người dùng phản ứng, Hội Các bệnh truyền nhiễm Mỹ, Hiệp hội Dược phẩm HIV và những tổ chức chăm sóc sức khỏe khác ...