Tìm hiểu về quyền của người đồng tính

Tìm hiểu về quyền của người đồng tính
 - Theo đó, người đồng tính tại Pháp có thể làm việc, kết hôn hay nhận con ... Tuy nhiên, người đồng tính tại Đức vẫn chưa thể kết hôn một cách bình ...