Tóc Tiên đáp trả "anh hùng bản phím", bảo vệ LGBT

Tóc Tiên đáp trả "anh hùng bản phím", bảo vệ LGBT
 - Bị chê mặt mộc xấu như bê đê, Tóc Tiên bức xúc đáp trả đanh đá với antifan để bảo vệ những người bạn LGBT. Trở lại showbiz Việt với hình ảnh lột ...