Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng lục quân

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng lục quân
 - Trong bối cảnh nhiều người LGBT Mỹ vẫn đang vấp phải nhiều khó khăn to lớn với Bộ Quốc Phòng thì sự đề cử của Fanning mang một ý nghĩa cực ...