Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân
 - Ông Matt Thorn, giám đốc tổ chức luật sư OutServe-SLDN ủng hộ người LGBT phuc vụ quân đội, cho biết dù chính quyền Mỹ đã có nhiều cách để ...