Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng lục quân

Tổng thống Obama bổ nhiệm người đồng tính làm Bộ trưởng lục quân
 - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Lầu Năm Góc, Tổng thống bổ nhiệm một người đồng tính công khai làm lãnh đạo quân đội.