Tổng thống Obama đề cử người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ

Tổng thống Obama đề cử người đồng tính làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ
 - Tổng thống Barack Obama đã đề cử Eric K. Fanning làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Như vậy, ông Eric có thể trở thành Bộ trưởng đồng tính ...