Tú Lơ Khơ: "Vẫn có người bảo tôi mải mê xây dựng thương hiệu cá nhân"

Tú Lơ Khơ: "Vẫn có người bảo tôi mải mê xây dựng thương hiệu cá nhân"
 - Tú Lơ Khơ giờ đây đã là một người nổi tiếng trong cộng đồng LGBT, nhưng trước khi công khai giới tính đã sống rất thật với con người bên trong của ...