TX.Tân Uyên: Tập huấn chương trình phòng chống HIV/AIDS

TX.Tân Uyên: Tập huấn chương trình phòng chống HIV/AIDS
 - Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên phối hợp Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức lớp tập huấn chương trình phòng, chống HIV/AIDS ...