Ưu tiên sử dụng Truvada cho người đồng tính nam để chống HIV

Ưu tiên sử dụng Truvada cho người đồng tính nam để chống HIV
  - Những chiếc chăn do người nhiễm HIV làm trưng bày tại Quảng trường ... ngăn chặn mầm mống virus HIV gây Hội chứng suy giảm miễn dịch AIDS.