Ưu tiên sử dụng Truvada cho người đồng tính nam để chống HIV

Ưu tiên sử dụng Truvada cho người đồng tính nam để chống HIV
 - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh đăng tải trên tạp chí Y khoa Lancet, những người đồng tính nam có nguy cơ lây nhiễm HIV cao cần được ...