Venise tôn vinh phim châu Mỹ La Tinh

Venise tôn vinh phim châu Mỹ La Tinh
 - Cả hai phim khai thác đề tài quan hệ đồng tính nhưng qua lăng kính ''xã hội đen''. Bần cùng sinh đạo tặc : từ Colombia đến Venezuela, nạn nghèo ...