Y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội không bị phơi nhiễm HIV từ sản phụ cấp cứu

Y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội không bị phơi nhiễm HIV từ sản phụ cấp cứu
 - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội đã đưa ra thông báo chính thức về kết quả xét nghiệm để chẩn đoán sớm nhiễm HIV của các ...