Yêu 'trai thẳng': Điều cấm kỵ của người đồng tính nam

Yêu 'trai thẳng': Điều cấm kỵ của người đồng tính nam
 - Đồng tính là yêu người cùng giới. Chính vì thế, việc một chàng gay đem lòng yêu một chàng trai dị tính là hoàn toàn dể hiểu và thường xuyên xảy ra.