4 nhân vật công khai LGBT trong năm 2015 nổi bật nhất

4 nhân vật công khai LGBT trong năm 2015 nổi bật nhất
 - Bằng cách sống thật với chính mình, những cá nhân dưới đây đã góp phần làm thay đổi diện mạo của phong trào LGBT trên toàn thế giới trong 12 ...