Ả Rập kịch liệt phản đối áp dụng quyền cho người đồng tính

Ả Rập kịch liệt phản đối áp dụng quyền cho người đồng tính
 - Ả Rập Saudi đã phản đối kịch liệt việc Liên Hợp Quốc đưa quyền của người đồng tính vào Mục tiêu phát triển toàn cầu với lí do “trái luật ...