Đã tìm ra tác nhân gây ức chế khả năng lây nhiễm của HIV

Đã tìm ra tác nhân gây ức chế khả năng lây nhiễm của HIV
 - Dựa trên việc xác định được virus HIV mang một protein có tên gọi "Nef", có khả năng làm lây nhiễm nhiều virus hơn đến các tế bào của con người, ...