Bà Kim Davis nói đã gặp riêng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

Bà Kim Davis nói đã gặp riêng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô
 - Thư ký tòa án ở bang Kentucky thuộc miền trung Hoa Kỳ, người từ chối cấp giấy hôn thú cho các cặp hôn nhân đồng tính, nói rằng bà được gặp riêng ...