Bạn đời Đại sứ Mỹ kêu gọi tạo môi trường làm việc thân thiện cho LGBT

Bạn đời Đại sứ Mỹ kêu gọi tạo môi trường làm việc thân thiện cho LGBT
 - Bạn đời của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam có bài phát biểu ấn tượng khai mạc đối thoại Work with Pride nhằm hướng tới môi trường làm việc thân ...