Báo Mỹ đưa tin về cộng đồng đồng tính VN

Báo Mỹ đưa tin về cộng đồng đồng tính VN
 - Nhiều người còn cho rằng những người LGBT là "tệ nạn xã hội” và kết quả là người thuộc cộng đồng LGBT vẫn phải cố gắng che giấu giới tính thật ...