Báo Mỹ đưa tin về cộng đồng đồng tính VN

Báo Mỹ đưa tin về cộng đồng đồng tính VN
 - Cùng với những nỗ lực để nâng cao hiệu quả của những chương trình bảo vệ lợi ích của những người đồng tính, vẫn còn đó những nguy cơ và thách ...