Bị kì thị vì đồng tính, người đàn ông quyết định tự tử

Bị kì thị vì đồng tính, người đàn ông quyết định tự tử
 - Biết ông là người đồng tính, khó tìm thấy hạnh phúc, nên chúng tôi chỉ khuyên ông cố vượt qua, ngờ đâu chiều hôm đó thấy một người treo lơ lửng ...