Biết con mình đồng tính, tôi thấy trời đất như sụp đổ

Biết con mình đồng tính, tôi thấy trời đất như sụp đổ
 - Những con người LGBT có thể là con ta, là cháu ta, là bạn bè, đồng nghiệp, là bà con lối xóm. LGBT không phải là bệnh, cũng không phải biến thái.