Britney Spears nhuộm tóc tím để ủng hộ cộng đồng LGBT

Britney Spears nhuộm tóc tím để ủng hộ cộng đồng LGBT
 - Britney Spears đã ủng hộ chiến dịch kêu gọi chống kỳ thị những người LGBT trẻ do tổ chức GLAAD thực hiện nhân ngày Spirit Day (15.10) thông qua ...