Chiến dịch kêu gọi người đồng tính nam không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục bị chỉ trích

Chiến dịch kêu gọi người đồng tính nam không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục bị chỉ trích
 - Để thúc đẩy việc sử dụng thuốc ngừa phơi nhiễm HIV, một nhóm nhà vận động đã phát động chiến dịch kêu gọi người đồng tính nam không sử dụng ...