Gần 1 triệu người Mỹ công khai LGBT trên Facebook trong năm 2015

Gần 1 triệu người Mỹ công khai LGBT trên Facebook trong năm 2015
 - Chỉ trong vòng 12 tháng qua, gần 1 triệu người Mỹ đã công khai LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) thông qua trang mạng xã hội Facebook.