Giáo sư Trung Quốc đề xuất 3 người đàn ông lấy chung 1 vợ

Giáo sư Trung Quốc đề xuất 3 người đàn ông lấy chung 1 vợ
 - Ông Xie còn đề nghị Trung Quốc nên thay đổi luật hôn nhân quy định 1 vợ, 1 chồng, chấp nhận cho đàn ông "dùng chung vợ" và hôn nhân đồng tính ...