Google lên tiếng ủng hộ đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam

Google lên tiếng ủng hộ đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam
 - Google dẫn số liệu từ Google Trends cho biết lượng tìm kiếm về LGBT tại Việt Nam đã tăng 5 lần so với năm 2011 và cho rằng các tìm kiếm có liên ...