Hoảng hồn chữa “bệnh đồng tính” bằng liệu pháp sốc điện

Hoảng hồn chữa “bệnh đồng tính” bằng liệu pháp sốc điện
 - Tại Trung Quốc, hiện vẫn đang tồn tại liệu pháp chữa “bệnh đồng tính” bằng sốc điện có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thể chất và cả tinh thần ...