Học sinh đồng tính bị kỳ thị, nói xấu, cô lập tại trường học

Học sinh đồng tính bị kỳ thị, nói xấu, cô lập tại trường học
 - Đối với học sinh LGBT, theo một cuộc điều tra do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tiến hành với 520 người đồng tính, song tính và ...