Học sinh đồng tính bị kỳ thị, nói xấu, cô lập tại trường học

Học sinh đồng tính bị kỳ thị, nói xấu, cô lập tại trường học
 - Bạo lực học đường nói chung, trong đó có đối tượng học sinh đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), đã và đang trở thành vấn đề đáng quan tâm ...