Hôn nhân đồng giới có thể đem về cho Úc 1 tỷ USD

Hôn nhân đồng giới có thể đem về cho Úc 1 tỷ USD
 - 500 triệu USD cho nền kinh tế Úc. Tuy nhiên, tổng lợi ích có thể lên đến 1 tỷ USD, bao gồm cả khoản thu từ khách du lịch là người LGBT (Đồng tính, ...