Indonesia: Quan hệ đồng tính sẽ bị phạt 100 roi

Indonesia: Quan hệ đồng tính sẽ bị phạt 100 roi
 - Mặc dù quan hệ đồng tính không phải là một tội danh hình sự ở Indonesia, ngoại trừ tỉnh Aceh, thế nhưng người LGBT tại đây vẫn còn gặp rất nhiều ...