Không bỏ người LGBTI lại phía sau

Không bỏ người LGBTI lại phía sau
 - Báo cáo “Không một ai bị bỏ lại phía sau: Thúc đẩy việc đưa người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính (LGBTI) vào phát triển xã hội, ...