Mạng xã hội rực sắc màu trong "ngày come out" của cộng đồng LGBT thế giới

Mạng xã hội rực sắc màu trong "ngày come out" của cộng đồng LGBT thế giới
 - National Coming Out Day (NCOD) – tạm dịch Ngày Công khai Quốc gia – là dịp kỷ niệm hàng năm để cộng đồng LGBT thế giới bước ra ánh sáng và ...