Mối tình đồng tính hai thập kỷ của Elton John

Mối tình đồng tính hai thập kỷ của Elton John
 - Sau hai cuộc hôn nhân dị tính năm 1968 và 1984, ông công khai mình là người đồng tính và trải qua nhiều mối tình với những người đàn ông khác ...