Mỹ: Nạn kỳ thị người đồng tính tại nơi làm việc

Mỹ: Nạn kỳ thị người đồng tính tại nơi làm việc
 - Trên toàn nước Mỹ, trung bình có 4.6 khiếu nại về các vụ việc kỳ thị dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới trong 10.000 người lao động LGBT ...