Nga bỏ tù nhóm cực đoan kỳ thị và tra tấn những người đồng tính

Nga bỏ tù nhóm cực đoan kỳ thị và tra tấn những người đồng tính
 - Quốc gia nổi tiếng kỳ thị đồng tính vừa khiến cộng đồng LGBT thế giới sửng sốt khi ra tay xử lý một nhóm chuyên lừa gạt, tra tấn các thiếu niên đồng ...