Nga dự định bỏ tù người có hành vi đồng tính nơi công cộng

Nga dự định bỏ tù người có hành vi đồng tính nơi công cộng
 - Theo ông Ivan Nikitchuk, nhà soạn luật bang Duma, việc áp dụng luật phạt người thể hiện xu hướng đồng tính tại nơi công cộng là rất quan trọng và ...