Ngắm những thí sinh LGBT hút hồn của Next Top Model Mỹ

Ngắm những thí sinh LGBT hút hồn của Next Top Model Mỹ
 - Nữ giám khảo Tyra Banks là một trong những người lên tiếng đấu tranh vì cộng đồng LGBT, thành phần ban giám khảo cũng có Miss J nên ...