Người đồng tính tại Indonesia sẽ bị đánh 100 roi và nộp phạt

Người đồng tính tại Indonesia sẽ bị đánh 100 roi và nộp phạt
 - Thậm chí, nếu sự việc được coi là "nghiêm trọng", người đồng tính bị phát hiện còn có khả năng phải đối mặt với mức án tù 100 tháng, tương đương ...