Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm phòng - chống HIV/AIDS

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm phòng - chống HIV/AIDS
 - Chương trình Methadone được triển khai tại tỉnh Hòa Bình từ 10/2012, đến tháng 9/2015 đã có 3 cơ sở điều trị (CSĐT) đi vào hoạt động. Dự kiến ...