Quốc hội bang Victoria cân nhắc dự luật cho phép các cặp vợ chồng đồng tính nhận con nuôi

Quốc hội bang Victoria cân nhắc dự luật cho phép các cặp vợ chồng đồng tính nhận con nuôi
 - Nếu được thông qua, dự luật này sẽ giúp cho hàng ngàn cặp vợ chồng đồng tính không được phép nhận con nuôi trước đây có thể đứng tên trên giấy ...