So đọ tài sản của Phạm Băng Băng với người tình

So đọ tài sản của Phạm Băng Băng với người tình
 - Xế hộp đắt nhất được anh mua với giá 6 triệu NDT (tương đương 21 tỷ đồng). Tính ra bộ sưu tập xe của Lý Thần không dưới 70 triệu NDT (tương ...