Tiếng vọng' từ ngôi nhà mang tên 'tạm lánh'

Tiếng vọng' từ ngôi nhà mang tên 'tạm lánh'
 - Đó là một không gian chứa đầy những yêu thương, nơi những người đồng tính bị gia đình chối bỏ có thể làm lại cuộc đời rạn nứt của mình.