Tình duyên và khối tài sản kếch xù của vùa hài Mr Bean

Tình duyên và khối tài sản kếch xù của vùa hài Mr Bean
- Mr. Bean có sở thích sưu tập xe và đua xe tốc độ, đồng thời sở ... Fry là người đồng tính nhưng ông luôn khẳng định mình chỉ "đồng tính ...