Tôi bịa ra chuyện chồng em đồng tính để được thoải mái ngoại tình với em

Tôi bịa ra chuyện chồng em đồng tính để được thoải mái ngoại tình với em
 - Trong những lần quan hệ với em, tôi bịa ra đủ thứ về chồng em, rằng chồng em bị đồng tính, đã có lần anh đòi quan hệ với tôi, dù chuyện đó không ...